Referatet fra generalforsamling Lørdag d. 17/3 2018