Referatet fra Ordinær generalforsamlingen Lørdag d. 17/3 2018

Dagsorden Referat

1/ Valg af dirigent
Conni

2/ Valg af stemmetæller
Kirsten Sørensen/Lone Jensen

3/ Formandens beretning
Godkendt

4/ Årets regnskab
Godkendt

5/ Budget (forventet)
Tages til efterretning

6/ Indkomne forslag
Ingen

7/ Valg af formand,
Bjarne Ulrik.
Modtager genvalg Bjarne Ulrik.
Genvalgt

8/ Valg af kasserer (for 1 år)
Ingen
Helle Præst forsætter året ud.

9/ Valg af bestyrelsesmedlem.
Jette Frederiksen. Modtager genvalg Jette Frederiksen.
Genvalgt

10/ Valg af bestyrelsesmedlem.
John Schlichting. 1 år. John Schlichting.
Genvalgt

11/ Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
Asger Jensen/Birgit Nielsen

12/ Valg af bilagskontrollanter
Pia Staalager/Kirsten Sørensen

Suppleant:
Lone Jensen

13/ Eventuelt
Der er ønsker om der evt. bliver etableret et festudvalg
Der efterlyses mandskab til at lægge fliser i Kravlegården
Nogle af haverne mod Bjergmarken burde der gøres noget ved??