Nyhedsbrev marts 2021

Åbningen af vandet

Vi planlægger at åbne langsomt for vandet den 1/4 kl. 12.00, hvis der ikke forventes frost.
Man skal ikke forvente, at der er vand i hele haveforeningen før kl. 17,00, da vi åbner langsomt for vandet for at undgå sprængninger af vandrørene.
HUSK
At lukke for jeres stophaner og vandhaner, så I ikke får vandskader.

Velkommen til nye Havelejere

Have nr. 3 – Poul-Ejner og Anette
Have nr. 23 – Allan og Nikoline

Afbrænding af haveaffald

Det er stadig forbudt at afbrænde sit haveaffald i haverne. Det skal køres til Holbæks Kommunes Omlastning.

Parkering af trailere

Bestyrelsen har besluttet, at alle trailere efter brug fremover SKAL parkeres ved fælleshuset og ikke andre steder.

Generalforsamlingen

Ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer kan vi ikke for nuværende tidspunkt afholde vores generalforsamling.
Vi håber, at der snart kan blive åbnet for det.

Opfordring til alle havelejere

Da der er observeret rotter i haverne, har vi haft rottemanden ude, og det har givet en reprimande fra kommunen.
De henstiller os til at holde vores haver rene og pæne, fri for store bevoksninger – blade med mere, da det giver godt husly for rotterne.

HUSK
Få din mailadresse registreret hos Torben i kiosken, hvis den er ændret.

Havevanding

Vi har datovanding i haveforeningen. Det vil sige, at hvis dit havenummer er ulige må du vande i ulige datoer, og hvis dit havenummer er lige, må du kun vande på lige datoer.

Fælleshuset

Vi søger en ny udlejer til fælleshuset. Kunne du tænke dig at stå for udlejningen af fælleshuset. så skal du kontakte Lone.
NY midlertidig udlejer er Torben tlf. 2241 693

Efterlysning af havemand

Kunne du tænke dig at blive vores havemand i år, så skal du henvende dig til Torben eller Lone inden den 1/4.
Det drejer sig om at slå græsset og klippe hækkene med mere, så området ser pænt og rydeligt ud hele sommeren.
Tag en snak med Torben eller Lone for yderligere info.

Lokalplan for Haveforeningen

Bestyrelsen har og er i dialog med Kolonihaveforbundet omkring lokalplan i forbindelse med kvadratmeter og byggeprocent i vores haver, så vi kan få de samme regler, som de andre haveforeninger i Holbæk.
Kolonihaveforbundet er derfor i dialog med Holbæk kommune
Vi afventer spændt på et godt og lykkeligt resultat.

Adresseændring

Husk at melde adresseændring, hvis du flytter til bestyrelsen.
Det er vigtigt, at det altid er den rigtige adresse, der står inde i Kolonihaveforbundet, da vi ellers ikke kan få fat i dig.

Som sædvanlig

Lad nu være med at køre mere end de 10 km i timen, som vi må i vores område.
Hold den på 5, så kommer du ikke til at køre for stærkt, når vejen går en smule ned ad.