Sprøjtegifte

Til Haveforeningen Fælledparken

Holbæk Kommune skal udvikle sig til at blive en mere grøn og bæredygtig kommune og har derfor fokus på at der ikke må anvendes sprøjtegifte i daghaver og kolonihaver.

Forbuddet mod anvendelse af sprøjtegifte har til hensigt at minimere risikoen for pesticidrester i grundvand og drikkevand.

Vi skal derfor henstille til at haveforeningen sikrer, at alle lejere er bekendt med retningslinjerne i forhold til forbuddet mod brug af sprøjtegifte i kolonihaverne.

Jf. lejeaftalen er det ikke tilladt at anvende kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler herunder pesticider på det lejede areal.

Informationen vedr. forbud mod brug af pesticider skal som minimum fremgå af opslag på haveforeningens opslagstavle, facebookside eller lignende

Med venlig hilsen
Karina Bjerre
Asset Manager
Telefon:  72362486

Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Mobilitet og Ejendomme
Kanalstræde 2
4300 Holbæk