Dagsorden generalforsamlingen d. 23/3 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Års regnskabet
 5. Foreløbigt budget
 6. Indkomne Forslag
 7. Valg af formand ( 1 år )
 8. Valg af kasserer ( 2 år )
 9. valg af bestyrelsesmedlem ( John Schlichting modtager genvalg )
 10. valg af bestyrelsesmedlem ( Torben Jensinius modtager genvalg )
 11. Valg af 2 Suppleanter
 12. Valg af Bilagskontrollanter
 13. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3/3 19

Med ønske om en god sæson siger vi vel mødt