Referat 18/4 2023

Deltagere:     Kim Henriksen

                      John Schlichting

                      John Sørensen

                      Lykke Eriksen

Fraværende: Mehmet Dalkic

Punkt 1)

Evaluering af fælles arbejdsdag:

Ca. 40 mennesker mødte op til vores fælles arbejdsdag – FLOT!

Der er dog et par projekter vi ikke blev helt færdige med:

Hegnet – bag ved Fælleshuset

Malerarbejdet ved ”Tutten”

”Skilteskoven”

samt taget over frysehuset

For at få lavet disse 4 projekter færdige – indkalder vi derfor til en ekstra fælles arbejdsdag:

Fredag den 5. maj (St-Bededag) kl. 9.00.

Tilmelding i Kiosken.

Næste bestyrelsesmøde:

???

Ref: Lykke Eriksen