Referat 18/3 2023

Bestyrelsesmøde’


Deltagere: Kim Henriksen
John Schlichting
Mehmet Dalkic
Lykke Eriksen
Fraværende: John Sørensen

Punkt 1)
Fælles arbejdsdag:
Følgende opgaver igangsættes:
Hegn bag ved Fælleshuset – Grene fjernes på fællesarealerne – Vejen lappes – Rengøring af
fryserum – Havemøbler i ”Kravlegården” rengøres – Blomster plantes i krukker – Rengøring i
Fælleshus – Indgang til Fælleshuset repareres – Overdækning/indhegning ved ”Tutten” males.
Der indkøbes Pensler, ruller og maling samt vinduesskraber.


Punkt 2)
Åbning af vandet:
Lørdag den 1. april med morgenmad i Fælleshuset.


Punkt 3)
Sankt Hans:
Fredag den 23. juni


Punkt 4)
Sommerfest:
Lørdag den 29. juli kl. 14.00


Punkt 5)
Eventuelt:
Flagperson søges
Kioskbestyrer søges

Næste bestyrelsesmøde:
Søndag den 26. marts kl. 12.00

Ref: Lykke Eriksen