Referat fra Generalforsamlingen 24/7 2021

 1. Valg af dirigent:
  John blev valgt
 2. Valg af stemmetællere:
  Mette og Dorthe blev valgt
 3. Formandens beretning:
  Godkendt
 4. Gennemgang af årsregnskabet:
  For haveforeningen
  Godkendt
 5. Godkendelse af budgettet:
  Godkendt
  Man ønskede et Bi regnskab over fælleshuset og kiosken, så det var nemmere
  overskueligt fremadrettet
 6. Indkommende forslag:
  Træer i private haver max højde? buske private haver max højde, hække max højde have lejere står selv for vedligehold

  Der er enighed om på generalforsamlingen, at ordensreglementet skal efterses.
  Og bestyrelsen søger forslag, og stille med nyt ordensreglement til næste generalforsamling
 7. forslag udgår da forslagsstiller ikke er i foreningen mere
 8. blev forkastet
 9. udgår, da dette er kommet for sent
 10. Valg af formand:
  Lone genvalgt for 2 år
 11. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer:
  Dorthe blev enstemmigt valgt
 12. Valg af 2 suppleanter:
  Anne og Mette
 13. Valg af bilagskontrollanter:
  Kim blev valgt
 14. Bilagskontrollant suppleant:
  Poul Ejner
 15. Evt.:
  Kim orienterede om byggeriet på byggeplansen

  Bestyrelsen blev bedt om at undersøge bevilling til kiosken, samt hygiejnebevis med henblik på madlavning i kiosken.

  Ønske om større skilt ved vigeplads, bag have 1

  Der laves i øjeblikket en test angående pris på at få affaldet hentet fra haven

  I forbindelse med opmåling er det konstateret at haveforeningen ejer et stykke inde på den nye byggegrund, fremadrettet ønske man at benytte det nye stykke til udvidelse af vej.