Referat af bestyrelsesmødet d. 4/4 2019

  • Forårsrengøring 13/4 2019:

Mad:

Der bliver serveret morgenmad kl. 9,00
der er Mørbradgryde til frokost

Birgit vil stå for denne

Og udbetaling af penge til frokost.


Opgaver:

Rengøring af fryser og køleskabene

Rengøring af toiletter

Spuling af hegnet og fliserne i kravlegården

Skærver fordeles på vejene / lapning af huller

Flis ved have nr. 7

Rengøring af flagstangen og ny snor på

Rydning af græsset for grene

Oprydning af kravlegården

  • Budgettet:

Det nye budget blev gennemgået og godkendt af alle

  • Telefon:

Der skal købes en startpakke til kiosken så man kan modtage mobil Pay

Der skal laves et simkort til formanden / Haveforeningen

  • Flagmanden:

Der sættes kun flag fredag til og med søndag

Betalingen for dette er sat til 6 vandkort til kiosken

( Vi spørger Keller om han vil stå for dette igen i år

  • Møde i grandløseparken den 24. april kl.19,00:

Lone og Birgit vil deltage i dette

  • Næste møde:

Der vil blive indkaldt til næste bestyrelse møde d. 9/5 2019

  • Evt.:

Der skal laves en liste over hvad havemanden skal lave

Torben snakker med snikkers om hvad han lavede da han var havemand

Evt. ekstraopgaver som havemanden ønsker at lave skal op på et bestyrelsesmøde først

Formanden vil orientere havemanden om dette