Nyhedsbrev juni 2020

Havevandringen

Vores årlige havevandring bliver afholdt den 7/7

Parkering

Parkering med trailere og biler på stierne og græsset skal foregå så kort tid som muligt og kun med på- og aflæsning uden pauser,
Forbered den tid, du skal bruge, så det bliver kort tid, du holder.

Velkommen til nye havelejere

Have nr. 35 – Aage og Bente
Have nr. 28 – Lise
Have nr. 22 – Lisbeth
Have nr. 34 – Max

Afbrænding af haveaffald

Det er stadig forbudt at afbrænde sit haveaffald i haverne. Det skal køres til Holbæks Kommunes Omlastning.

Generalforsamlingen

Ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer kan vi ikke for nuværende tidspunkt afholde vores generalforsamling.

Fugleskræmsler

Fugleskræmsler med lyd er ikke tilladt i haverne.
Husk at tage hensyn til de andre havelejere.

Nyhedsbrevet

Da vi skal tænke på miljøet i disse tider, bliver Nyhedsbrevet udsendt elektronisk til dem, som har godkendt i den mail fra one.com, som I har modtaget.
PS:. Det er gratis.
Men da nogle ikke ønsker at modtage det sådan, vil det også blive omdelt til dem.
Få din mailadresse registreret hos Torben i kiosken.

Havevanding

Vi har dato vanding i haveforeningen. Det vil sige, at hvis dit havenummer er ulige må du vande i ulige datoer, og hvis dit havenummer er lige, må du kun vande på lige datoer.

Stilledage

Så er vores stilledage begyndt. Det betyder, at du ikke må køre med maskiner om lørdagen og søndagen fra kl. 12.00, for så vil vi gerne have fred.

Vedtægterne

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at vedtægterne ikke er blevet justeret i forbindelse med, at der blev skrevet under på en ny lejekontrakt for haveforeningen.
Det vil derfor blive rettet så hurtigt som muligt med hensyntagen til Convid 19.
Vores lejekontrakt er det nu langt om længe lykkedes at skaffe, da den ikke var at finde i de papirer/mapper, som formanden fik.
For al ordens skyld har vi nu lagt den ud på vores hjemmeside, hvor I kan finde den under linket (Bestyrelsen).

Adresseændring

Husk at melde adresseændring, hvis du flytter til bestyrelsen.
Det er vigtigt, at det altid er den rigtige adresse, der står inde i Kolonihaveforbundet, da vi ellers ikke kan få fat i dig.

Som sædvanlig

Lad nu være med at køre mere end de 10 km i timen, som vi må i vores område.
Hold den på 5, så kommer du ikke til at køre for stærkt, når vejen går en smule ned ad.