Referat 21/4 2022

Referat af Bestyrelsesmøde 21.04.22

tilstede: Kim, Carina, John, Ina

Da Holbæk kommune har besluttet, at der skal være affaldssortering i haveforeningen, står vi overfor en etablering af dette. Bestyrelsen har informationsmøde med en repræsentant fra Fors i nær fremtid, der vil vejlede om opsætningen mm.

Dette kommer naturligvis til at udgøre en stor udgift for foreningen, og vi kan derfor se frem til en stigning af have-lejen.

Hjemmesiden er ved at blive ændret, og der vil komme nye billeder på, samt ny beskrivelse af muligheden for at leje fælleshuset, samt om omgivelserne og mulighederne for petanque mm. 

John foreslår, at prisen på øl bliver sat op fra 10,- til 12,-,  og at Torben får 2,50 pr. solgt øl, hvilket er en stigning på 0,50,- øre. Forslaget blev vedtaget. 

Sidste planlægningen af forårsrengøringen.