Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4/5 kl.11,00 2019

Det blev konstateret at mødet ikke var retligt korrekt varslet men at alle ønskede at mødet forsatte
dette blev vedtaget enstemmigt med 19 stemmer

 1. Valg af dirigent
  Conny blev valgt

 2. Valg af stemmetæller
  Pia og Kirsten blev valgt

 3. Buget 2019
  buget blev godkendt enstemmigt med 19 havelejer

 4. Indkommende forslag

  Forslag 1.
  Fra have nr. 15
  At der købes – bygges et rygerum:

  Der blev stillet et ændrings forslag at rygerum blev ændret til Halvtag og at der blev indført rygestop i fælleshuset

  5 stemte nej tak
  1 stemte blank
  1 stemte ugyldigt
  12 stemte ja tak

  forslaget blev vedtaget at der indføres rygestop og der laves et halvtag
  bestyrelsen arbejder vider med hvor og hvordan


Forslag 2
Fra have 12
at der straks iværksættes hastigheds nedsættende foranstaltninger, således at alle børn og voksende kan færdes sikkert i området

der kom et forslag frem om at man kunne lave bump med knust beton

4 stemte nej tak
1 stemte blank
14 stemte ja tak

Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen skal tage stilling til hvordan det kan laves