Ekstraordinær generalforsamling 7/1 2023

 07.01.2023

Ekstraordinær generalforsamling

Tilstedeværende: 30 havelod, ud af 63 havelod

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 • Lone, have 36
 1. valg af referent
 • Anne, have 17
 1. valg af stemmetæller
 • Pia, have 2, Solveig, have 32
 1. vedtægtsændringer
 • ifølge vedtægterne skal der være ⅔ del af haven, for at der kan vedtages ændringer. Dette er ikke er ikke tilfældet. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det er flertallet der tæller. Bestyrelsen foreslår d. 21.01.2023 kl. 10.00.
 • der mangler punkter i vedtægtsændringerne, der skal tage op på næste ekstraordinær generalforsamling 
 1. orientering af brandvej og skralderum
 • information vedr. indhentet tilbud
 1. eventuelt
 • huslejestigninger – punkt til næste ordinær generalforsamling