Referat fra bestyrelsesmødet den. 13/6 2019

deltager:
Lone, Torben, Jette, Birgit, Tonny, Heidi, John

1: Status fra kommunen.

Bål:
Vi må ikke lave bål til Sankt hans
Vi laver en lille bålplads i stedet

Bump:
Vi venter på svar fra kommunen
der er blevet sendt tegninger ind til dem

2: Sct. Hansaften

Torben styrer indkøb sammen med John
Bestyrelsen møder kl. 17,00 for forberedelse

3: Haveforeningen herunder:

Petanque bane:
Der skal laves en ny med brædder på siden
vedtaget

 Rygerum:
Der laves et halvtag ved siden af værkstedet og to vinduer hen med et hegn om
Der laves en arbejdsdag til opgaverne med petanque banen og rygerummet

Varmepumpe:
Vi udsætter dette indtil vi ved hvordan økonomien ser ud sidst på året

Tag mm. v. kiosk:
der skal nye lægter og plader ved kiosken
Torben kommer med et tilbud
vedtaget

Lås i låge:
John kommer med et tilbud
Det afgåres på næste møde om der skal være lås på

Traktor:
Vores traktor er gået sig en tur
Der skal derfor indkøbes en ny til Max 15,000 kr.
Tonny undersøger hvad der er muligheder for

4: retnings liner udlejer

Bestyrelsen ønsker at Jette og Birgit overtager udlejningen af fælleshuset
Birgit tager kontakten med lejer af fælleshuset (telefonen)
 Formanden giver Bjarne besked om at vi ønsker at overtage fra den 1/8

5: Sommerfest.

Vi afholder sommerfest den 3/8
Der skal laves en helstegt pattegris
25,00 kr. for havelejer
50,00 kr. for gæster
Betaling ved tilmelding i kiosken senest 21/7 kl. 16,37
der vil værre kræmmermarked om formiddagen

6: Havevandrings datoer.

Vi mødes ved kiosken torsdag den. 13/7 kl. 13,00

7: næste møde

Torsdag den. 25/7 kl. 18,30

8: Evt.

Alle fremadrettede bestyrelsesmøder sættes af formanden efter behov

Nye nyhedsbreve skal der værre en rubrik der heder (Farvel og god dav) med et farvel til de gamle og god dav til de nye havelejer