Referat fra bestyrelsesmødet mandag d.15 / 6 kl. 17.00 2020

Dagsorden

1.                   En havelejer som havde anmodet at komme til bestyrelsesmødet
2.                   Havevandring
3.                   Grunden ved siden af festsalen
4.                   Nyhedsbrev.
5.                   Evt.

Referat fra mødet

Deltagere: Lone, Torben, Birgit, Heidi, Tonny, John, en havelejer herefter kaldet A

1. A

A startede med at takke for at måtte komme til mødet
Herefter fortalte A os, at A havde startet en sag mod bestyrelsen grundet vurderingen af A’s have

A fortalte, at der var sat en advokat på sagen mod bestyrelsen, da det ikke var de rigtige regler, og vurderingerne var derfor ukorrekte

A ville have bestyrelsen til at godkende vedtægterne og se bort fra lejekontrakten fra Holbæk kommune
I den forbindelse blev vi gjort opmærksom på, at vedtægterne ikke var ajourført i forbindelse med at formanden i 2016 havde skrevet under på lejekontrakten med protest
Der vil derfor til først kommende mulighed blive indkaldt til generalforsamling for at få det rettet

A mente at han kunne bede den enkelte bestyrelsesmedlem om at stemme, så han vidste, hvad han skulle gøre

John brød ind og sagde, at det kunne der ikke værre tale om, da bestyrelsen var en stemme og takkede A for fremmøde og bad om at A forlod mødet

Bestyrelsen snakkede en del om det, der var sket. En stævning mod bestyrelsen er jo også en mod haveforeningen

Vi blev enige om, at videregive sagen til Kolonihaveforbundet for evt. juridisk hjælp og et skriftligt svar på hvilke regler, der skal vurderes på i Fælledparken

Torben og Lone henvender sig til Kolonihaveforbundet for info om reglerne for vurderingerne af haverne skriftligt


2. Havevandring

Lone tog sagen op

Tonny, Hejdi, Birgit
laver en havevandring efter den 1/7
det blev til den 7/7


3. Grunden vedsiden af festsalen

Grunden er ved at vokse helt til med ukrudt langs vores skel til grunden

Lone ringer til ejeren af grunden

4. Nyhedsbrev.

P med trailer
Biler langs stierne
Af- og pålæsning af trailer
Afbrænding af haveaffald
Bump på stierne
Selvtægt
Fugleskræmmer med lyd
Covin 19

5. EVT.