Nyhedsbrev august 2021

Ordensreglement

På vores sidste generalforsamling blev det vedtaget at vi skulle have revideret vores ordenregler
Som bland andet siger lidt om højden på vores hække, havelåger, træer og andre regler for vores haveforening.
Det blev vedtaget, at vi skulle sende det i høring blandt havelejrene, så bestyrelsen kunne komme med et oplæg til vores næste generalforsamling.
Vi vil derfor gerne have jeres forslag til ændringer som I putter i brevkassen ved kiosken, der er ophængt de gamle i opslagstavlen ved kiosken
Vi vil gerne have jeres forslag senest den 21/8 kl 12:00 Så vi kan få det op på næste generalforsamling.

Sommerfest

Vi bliver desværre nødsaget til at udskyde sommerfesten, til den 21/8-21
Samme dag afholdes kræmmermarked fra kl. 11-14
Der vil blive tændt op i bålet til snobrød og skumfiduser, medbring egen pind.
Der serveres kalveculotte kl 19, tallerken, kniv, gaffel samt tilbehør skal man selv medbringe
Hvis der er stemning for det kan der blive arrangeret tour det fælled.


Prisen er 20 kr. for haveejere

40 kr. for passivmedlemmer og gæster til haveejere

Tilmelding til Kiosken senest 14/8-21
Henvendelse til Torben i enten kiosken eller på telefon 22416938

Velkommen til nye havelejere

Have nr. 7 – Ina

Generalforsamling for 2020 / 2021

Haveforeningen Fælledparken afholder ordinær generalforsamling i Fælleshuset Lørdag d. 4/9. KL 11,00. 2020

Havevanding

Vi har dato vanding i haveforeningen.
Det vil sige at hvis dit havenummer er ulige, må du vande i ulige datoer,
og hvis dit havenummer er lige, må du kun vande på lige datoer.

Adresseændring

Husk at melde adresseændring til bestyrelsen, når du flytter.
Det er vigtigt ,at det altid er den rigtige adresse der står inde i kolonihaveforbundet, da vi ellers ikke kan få fat i dig.

Som sædvanligt

Lad nu være med at køre mere end de 10 km i timen, som vi må i vores område. Hold den på 5 km, så kommer du ikke til at køre for stærkt, når vejen går en smule nedad.