Referat af ekstraordinær generalforsamling 21/1-2023

Tilstedeværende:  34 havelod, ud af 63 havelod

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 • Lone, have 36
 1. valg af referent
 • Anne, have 17
 1. valg af stemmetæller
 • Pia, have 2, Mette, have 56
 1. vedtægtsændring
 • gennemgang af ændringer i vedtægtsændringerne 
 • vedtægtsændringerne er vedtaget ved flertallet afstemning 
 1. vedtagelse af hvilket forslag vi tager til anlægsarbejde 
 • forslaget vedr. LC anlægsarbejde er vedtaget ved flertallet afstemning 
 1. evt. forslag til indhentning af prisen ved etablering af strøm