Nyhedsbrev september 2019

Eftersårsrengøringen

Eftersårsrengøringen bliver afholdt den 19/10. Som vanligt starter vi med morgenmad og bitter kl. 9.00 ved kiosken.
Herefter går vi i gang med de forskellige opgaver. Vi skal blandt andet have ny snor og vasket flagstangen ved fælleshuset.
Men Torben vil lave en liste, som bliver sat op i opslagstavlen.
Når vi er færdige, vil der værre biksemad og en lille kuvert med de 150 kr.

Velkommen til nye Havelejere

Have nr. 7 – Alice
Have nr. 30 – Maria

Haveaffald

Der er desværre nogen, der tror, at man kan smide sit haveaffald ved porten til fælleshuset.
Det må man ikke. Man skal selv køre det til om lastningen /Holbæk kommune genbrugsplads.
Vi har lige fået fjernet det, der lå der efter aftale med ejeren af pladsen, og det var dyrt.
Så vi skal bede de, som har læsset deres haveaffald af, om at de sørger for, at det bliver fjernet.

Nyhedsbrevet

Da vi skal tænke på miljøet i disse tider, bliver Nyhedsbrevet udsendt elektronisk til dem, som har godkendt i den mail fra one.com, som i har modtaget.
PS: Det er gratis.
Men da nogle ikke ønsker at modtage det sådan, vil det også blive omdelt til dem.
Få din mailadresse registreret hos Torben i kiosken.

Julefrokosten

Julefrokosten afholdes i år den 7/12 kl. 14.00
Pris for havelejere pr. person 100,00. Pris for gæster og passive medlemmer 125,00
Tilmelding i kiosken senest den 24/11, der betales ved tilmelding.

Køkkenaffald

Vi har observeret, at det ikke er alle, der husker at tage deres køkkenaffald med hjem, når de forlader deres have,
Vi vil gerne opfordre jer til at tage det med hjem, da det tiltrækker rotter.

Adresseændring

Husk at melde adresseændring, hvis du flytter til bestyrelsen. Det er vigtigt, at det altid er den rigtige adresse, der
står inde i kolonihaveforbundet, da vi ellers ikke kan få fat i dig.

Vandet

Der vil blive lukket for vandet den 1/11.
Husk at åbne for jeres vandhaner, så vandet kan løbe baglæns, så vi undgår frostsprængninger.

Gammelt værktøj

Vores værktøj i skuret er ved at værre ude af dato. Så hvis du har noget, som du ikke bruger mere, modtager vi det gerne.
Henvend dig til vores havemand, så vil han tage imod det.

Banko

Banko starter den 2/10 kl. 19.00 i fælleshuset.
Kom og vær med til en hyggelig aften.

Som sædvanlig

Lad nu være med at køre mere end de 10 km i timen, som vi må i vores område.
Hold den på 5, så kommer du ikke til at køre for stærkt, når vejen går en smule ned ad.