Flagregler

Hvilke flagregler gælder?

I Danmark flager vi normalt med det danske nationalflag Dannebrog. Dannebrog menes at være det ældste flag i verden. Sagnet fortæller, at Dannebrog faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs korstog i Estland den 15. juni 1219. Den 15. juni kaldes derfor for Valdemarsdag og er en af de officielle flagdage i Danmark.

Flaget hejses tidligst kl. 08:00 og hales ned senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, hejses flaget først ved solopgang. Dog ses visse steder den praksis, at flaget nedhales kl. 20:00, uanset om solen ikke er gået ned. Hvis det er kraftigt belyst om natten, må flaget gerne være hejst hele døgnet.

Den, der hejser eller nedhaler flaget, skal fra begyndelsen have blottet hoved.
Alle andre tilstedeværende rejser sig og tager front mod flaget, mens det hejses eller nedhales. Flaglinen skal fastgøres omhyggeligt, således at flaget bliver hvor det er, indtil det hales ned.

Udtjente Dannebrogsflag

Når et Dannebrogsflag er blevet brugt så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal man sørge for, at det bliver tilintetgjort, så det eksempelvis ikke bliver brugt til pudseklud, blæser rundt på en losseplads eller i det hele taget kommer fremmede folk i hænde.
Hvor barsk det end kan lyde, anbefales det, at det udtjente Dannebrogsflag simpelthen brændes – enten på et privat ildsted eller via affaldet, der går til forbrændingsanstalten. Vælges den sidste løsning bør det pakkes forsvarligt ind i eksempelvis en sort affaldssæk.

Regler for flagning med andre landes flag

Ud over Dannebrog må du også flage med de andre nordiske flag, dvs. det svenske, norske, finske, færøske, islandske og grønlandske flag. Du må også flage med EU-flaget og FN-flaget.

Du må derimod ikke flage med andre landes flag i Danmark, medmindre du har fået en særlig tilladelse fra det lokale politi.

Du må gerne hejse sørøverflag eller et flag fra et firma i din have, da det ikke krænker Dannebrog eller Danmarks suverænitet. Forbud og regler om, hvilket flag du må hejse, omfatter derfor kun andre nationer eller nationsfællesskabers flag.