Referat af bestyrelsesmøde 5/11 2021

Tilstedeværende:
Lone, John, Dorthe, Kim, Mette og Anne.

Ordensreglerne underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Efterårsrengøringen – opgaveliste klargøres

Vedr. renonation af fælleshuset: Formanden følger op på maler og John kontakter elektrikeren

Bestyrelsen kontakter Holbæk Kommune vedr. evt. fældning af træer ved søen til foråret. Fremadrettet ønskes der frugttræer.

Affaldsordning – hvor og hvornår skal det indføres

Dialog om hjertestarter i vores haveforening
–         
Hvor findes de allerede omkring haveforeningen.
–         
Evt. udarbejdelse af kort med markeringer af hjertestarter på opslagstavlen
–         
Hjerteløbere