Dagsorden den 28/3 2020

Haveforeningen Fælledparken afholder ordinær generalforsamling i Fælleshuset

Lørdag d. 28/3. KL 11,00.

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Valg af stemmetæller.
 3.  Formandens beretning.
 4.  Godkendelse af regnskab.
 5.  Godkendelse af budget.
 6.  Indkommende forslag
 7.  valg af formand
 8.  valg af 1 bestyrelsesmedlem
 9.  valg af 2 suppleanter
 10. valg af 2 bilagskontrollanter 1 for 2 år og 1 for 1 år.
 11. valg af 1 bilagskontrollant suppleant. 12. Eventuelt
 12. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

Skal være Formand
Lone Jensen
Agervang 8 4 tv
4300 Holbæk.

I hænde senest d. 8/3. 2020.

Med ønske om en god sommer, siger vi vel mødt.

Mødet blev aldrig afholdt grundet convid 19