Referat fra Generalforsamlingen 23/3 2019

 • Valg af dirigent:

Conni blev valgt

 • Valg af stemmetællere:

Bjarne og Kirsten blev valgt

 • Formandens beretning:

Godkendt

 • Gennemgang af årsregnskabet:

For haveforeningen Godkendt

For fælleshuset Godkendt

 • Godkendelse af budgettet:

Blev forkastet og skal op på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til

 • Indkommende forslag:

Da de ikke var kommet ud til haveejer, skal de op på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til

 • Valg af formand:

Lone blev valgt for 1 år

 • Valg af kasserer:

Der var 2 som stillede op, så der blev afholdt en afstemning

Birgit fik 15 stemmer

John fik 17 stemmer

 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Birgit

Torben

 1. Valg af 2 suppleanter:

Heidi

Tonny

 1. Valg af bilagskontrollanter:

Kirsten

Pia

Der skal næste år vælges bilagskontrollanter for 1 og 2 år, så der altid er en erfaren der fortsætter

 1. Evt.:

Kim orienterede om byggeriet Samsøvej 48 som dags dato er gået i stå. Han vil løbende følge med i dette på vores vegne.