Referat fra Generalforsamlingen Lørdag d. 12.03. 2022

1.             Henning, kredsformanden åbner generalforsamlingen.

2.             Referent: Anne, have nr. 17.

3.             Stemmetæller: Pia, have nr. 2 og Solvej have nr. 32.

4.             Formandens beretning. Lone, have nr. 36. 5.   

5.             Godkendelse af regnskabet. Pia, have nr. 2, Kim, have nr. 12.

      a.        kort gennemgang af regnskabet for 2020.   GODKENDT

      c.        kort gennemgang af bi-regnskabet: kiosken og Fælleshuset 2021.

      i.        her efterspørges bilag for fryseleje og elpriser fra kiosken.

     d.       gennemgang af budgettet 2022.                    GODKENDT

6.             Indkommende forslag:

    a.       Carina, have nr. 18 forslår at hæve leje på fælleshuset til 2.000 kr.  

              for udefrakommende og 1.200 kr. for havelejere. VEDTAGET

    i.        Argumenter: strømmen er steget, 5 kr., Fælleshuset er blevet malet

              og andre tilsvarende lokaler i byen er noget dyrere at leje.

    b.       Carina, have nr. 18 foreslår en suppleant til ansvaret for Fælleshuset

    i.        Ina, have nr. 7 melder sig.                                            VEDTAGET

  c.        Pia, have nr. 2 foreslår at der skal være prisforskel af leje af

             fælleshuset for udefrakommende og havelejere.       VEDTAGET

7.           Det skal fremadrettet være muligt at betale kontingentet med Mobil

             Pay og kontanter.                    VEDTAGET

8.           Fremlæggelse af indhentet hjertestartere.

      a.     Forslag til førstehjælpskursus.

      i.      De nye bestyrelse indhenter tilbud.

      ii.     Anne, have nr. 17 har meldt sig til evt. at stå for førstehjælpskursus.

9.          Afstemning til hjertestarter. Enighed om at Fælledparken IKKE skal

            have sin egen hjertestarter på baggrund af 6 omkringliggende

             hjertestartere i området.  VEDTAGET

10.         Festudvalget fortsætter.

      a.      Pia, have nr. 2 forslår et åbent festudvalg.               VEDTAGET

11.          Formanden afgår.

12.          Valg af ny formand.

      a.      Kim have nr. 40 melder sig, næsten, frivilligt til formand   VALGT

13.           Valg er ny kasserer. Ingen

      a.     Der indkaldes derved til ekstraordinær generalforsamling.

              Alternativet er, at vi betaler sig fra det.                   VEDTAGET

14.         Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.

      a.      Carina, have nr. 18 melder sig.                        VALGT

15.          Valg af bestyrelsesmedlem for 2. år.   

      a.       Ina, have nr. 7 melder sig      .                         VALGT

16.           Valg af suppleant.

      a.       Jens Ole, have nr. 54.                                       VALGT             

17.           Valg af suppleant.                                                   

      a.        John, have nr. 6.                                                VALGT

18.           Valg af bilagskontrollant.

       a.       Poul-Ejner, have nr. 3                                       VALGT

19.            Eventuelt:

      a.        Pia, have nr. 2 spørger til havens ventelister?

      b.        Ventelisterne skal overholdes.                       VEDTAGET

      c.         Beretning om ”byggeprojektet” fra Kim, have nr. 12.

                  Byggeprojektet er under udvikling. Tilkørslen bliver

                  lukket af og evt. trailer bliver låst inde.

                  Der appelleres til at haveejerens ejendomme fjernes.

      d.         Der foreslås at alt parkeringen til fælleshuset anvises

                  til Seminarets parkeringsplads

      e.          Hvem er havemand – John.

      f.           Hvem er flagmand? Det følger bestyrelsen op på.