Referat fra Generalforsamlingen søndag d. 26.02. 2023

 1. Valg af dirigent
  • Pia, have 2
 2. Valg af referent
  • Anne, have 17
 3. Valg af stemmetæller
  • Solvej, have 32 og Linda 29
 4. Formandens beretningen
  • Året der gik og velkommen til de nye
 5. Godkendelse af regnskab
  • Gennemgang af regnskab 2022
  • Regnskabet godkendtes enstemmigt
 6. Stigning af haveleje
  • Der forelægges 3 følgende forslag: uden stigning, 250 kr. halvårlig, 500 kr.
  • Huslejestigning med 500 kr. godkendes enstemmigt
 7. Godkendelse af budget
  • Budgettet godkendes enstemmigt
 8. Valg af kasserer for 2 år
  • John, have 55
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • Lykke, have 30 og Mehmet, have 61.
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  • John, have 6
 11. Valg af 2 suppleanter
  • Brit, have 28 og Heidi, have 38
 12. Valg af 1 bilagskontrollanter for 2 år
  • Poul Ejner, have 3
 13. Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år
  • Mette, have 56
 14. Indkomne forslag
  • A.   Festudvalg/aktivitetsvalg
   • Ina, have 7 og Anne have 17 og Linda have 29 og Connie have 63. og Pia 20
  • B.   Conni, have nr. 63./hækkens højde  
 15. Eventuelt
  • Forslag om forårsloppemarked intern og ekstern