Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 25 juli 2019


deltager:
Lone,
Jette, Birgit, Heidi, John

1. bump på stierne. (Torben).

Der bliver afholdt møde med kommunen midt i august

2. Tilbud på tag mm. Kiosken. (Torben)

Udgår

3. Lås på låge, skal der være det og i så fald hvad er prisen (John)

Lågen i nokken skal være tilgængelig
derfor ingen reparation af låsen

4. Nye udlejere af fælleshuset.

Telefonnummer laves om til 60 93 41 13 ved kiosken, fælleshuset og hjemmesiden
Der er lavet en ny lejekontrakt
Birgit står for udlejningen og Jette som hjælper
Der laves en kassebeholdning til festsalen på 3000 kr. til uforudsete udgifter
Der afregnes for Udlejningen hver måned
der betales 150,00 kr. til udlejer pr. gang som sædvanligt ( ingen ændringer )

5. sommerfest status på denne.

John og Torben køber ind
John og Asker henter svinet og grillen
Der skal købes plast tallerkner og bestik

6. Hegnssyn fra have 2.

Der vil blive taget kontakt til ejerne af grunden Samsøvej 48.
Hvis det ikke hjælper kontaktes kommunen til et evt. Hegnssyn

7. tavhedspligt.mm.

Der må ikke snakkes bestyrelsesarbejde i det offentlige rum.
Hvis der skal snakkes bestyrelse arbejde skal det værre i lukket rum, da alle skal holde deres Tavshedspligt.

8. Havevurderinger.

Bestyrelsen har kontaktet kolonihave kredsen som undersøger sagen

9. Porten ved fælleshuset

Lågen skal stå åben i sessionen, da det er en brandvej

10. evt.

Havevandringen er forløbet godt uden de store bemærkninger.