Referat 05/01 2023

Ref. Bestyrelsesmøde
Tilstedeværende:
Kim Henriksen, formand
Anne Carlsen, næstformand
John Schlichting, kasserer
John Sørensen


Dagsorden:

Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling d. 07.01.2023 kl. 10-11.
vedtægtsændringerne

Eventuelt
intern og ekstern tilbud på hæk
intern og ekstern tilbud på affaldsskur
der er stadigvæk to haver på samme adresse, hvilke nu skal ændres