Referat fra bestyrelsesmøde 31/7 2021

Referat fra mødet

deltager: Lone, Torben, John, Dorthe, Anne og Mette’

 1. Generalforsamling 20/21
  den fastsatte dato er 4/9 kl 11:00
  deadline for indkomne forslag er 21/8 kl 12:00 til formanden til hjemmeadresse.
 1. Sommerfest.
  Vi afholder sommerfest den 21/8
  Tilmelding til Torben senest 14/8
  Der afholdes loppemarked samme dag fra kl. 11 til 14,00
  Vi laver culottesteg i år, tilbehør medbringes man selv
  20,00kr. for havelejer
  50,00kr. for gæster og passive medlemmer
  Vi undersøger om det kræver spiritusbevilling da vi ellers selv medbringer spiritus/drikkevare
 2. Fødevarestyrelsen og Politiet.
  Politiet er kontaktet angående bevillinger
  og vi har fået at vide at vi ikke skal have en spiritus bevilling da vi er en lukket forenning
  vi afventer skriftligt svar
 3. Nyhedsbrev.
  Sommerfest
  forslag til ændringer af ordensregler
  velkommen til ny havelejer nr. 7 ( Ina )
 4. Evt.
  Ingenting