Referat fra bestyrelsesmøde 25/7 2021

Referat fra mødet
deltager: Lone, Torben, John, Dorthe

 1. Spiritus bevilling.
  Der blev snakket om sagen
  Torben undersøger
 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde
  De to suppleanter
  d. 31/7
 3. Sommerfest.
  Tilmelding til Torben senest 1/8
  der afholdes loppemarked
  vi laver culottesteg i år tilbehør medbringes man selv
  25,00 for havelejer
  50,00 for gæster og passive medlemmer
  vi undersøger om det kræver spiritusbevilling da vi ellers selv medbringer spiritus/drikkevare
 4. Fødevarestyrelsen og Politiet.
  Vi kontakter fødevarer styrelsen vedr. Fællesspisning i lukkede foreninger og politiet angående spiritus
 5. Nyhedsbrev.
  Sommerfest
  forslag til ændringer af ordensregler
  velkommen til ny havelejer nr. 7 ( Ina )
 6. Evt.
  Ingenting