Nyhedsbrev marts 2020

Generalforsamlingen

Vores årlige generalforsamling vil bliver afholdt den. 28/3 2020
Indkomne forslag skal være med budgetoverslag, så man ved, hvad det kommer til at koste, inden man stemmer om det.

Forårsrengøringen

Forårsrengøringen vil blive afholdt den 25/4.
Vi skal mødes foran kiosken kl. 9.00, hvor der som sædvanligt vil være kaffe og brød og en lille bitter til at starte arbejdet med. Herefter går vi i gang med de forskellige opgaver.
Torben vil lave en liste, som bliver sat op i opslagstavlen.
Når vi er færdige, vil der værre svensk pølseret og en lille kuvert med de 150 kr.
PS. Til de nye havelejre
Husk at der er mødepligt til vores fællesarbejdsdage.

Nyhedsbrevet

Da vi skal tænke på miljøet i disse tider, bliver Nyhedsbrevet udsendt elektronisk til dem, som har godkendt i den mail fra one.com, som i har modtaget.
PS:. Det er gratis.
Men da nogle ikke ønsker at modtage det sådan, vil det også blive omdelt til dem.
Få din mailadresse registreret hos Torben i kiosken

Åbning af vandet

Vi planlægger at åbne for vandet den 27/3, hvis der ikke forventes frost .
HUSK at lukke for jeres stophaner og vandhaner, så I ikke får vandskader.

Brandforsikring

Dokumentation for jeres pligtige brandforsikring skal senest sendes til vores formand eller næstformand den 1/5.

Adresseændring

Husk at melde adresseændring, hvis du flytter til bestyrelsen.
Det er vigtigt, at det altid er den rigtige adresse, der står inde i Kolonihaveforbundet, da vi ellers ikke kan få fat i dig.

Som sædvanlig

Lad nu være med at køre mere end de 10 km i timen, som vi må i vores område.
Hold den på 5, så kommer du ikke til at køre for stærkt, når vejen går en smule ned ad.