Referat af bestyrelsesmøde 26/10 2021

Medvirkende:

Lone, Dorthe, Kim, Heidi og Anne

Dagsorden:

  1. Opfølgning på efterårsrengøring. Godt fremmøde. Tvivl vedr. beskæring af træ og buske – enighed om sikkerhed frem for alt.
  • Formanden har kontaktet Holbæk Kommunen gentagende gange uden tilbagemelding vedr. træfældning. Bestyrelsen er enige om, at alt fældning og beskæring af buske og træer fremadrettet billedokumenteres før udførelse, hvis det vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.
  • Brandveje: Der er enighed i bestyrelsen om at være på forkant med sikkerheden fremadrettet. Her vedtaget beskæring af vegetation og opsætning af spejle ved blinde vinkler. Ydermere forsåles begrænsning af udefrakommende i vinterperioden. Eksempelvis ved bum/aflukning for at begrænse trafikken.
  • Opstart og nedlunkning af haveforeningen. Åbningen af vand d. 01.04 og lukning af vand 01.11 med forbehold for frost. Samme dato hvert år.
  • Generalforsamling 2022 bliver lørdag d. 12/03 kl. 10-12.