Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d.19 / 9 kl. 18.30. 2019

Dagsorden

Farvel til Jette og velkommen til Heidi.

1.                   Vurdering af haver ?????
2.                   Møde med Kommunen (Birgit og Torben)
3.                   Duer.
4.                   Nyhedsbrev.
5.                   Fælles toiletter (Birgit)
6.                   Efterårs rengøring
7.                   Dato for lukning af vand
8.                   Julefrokost.
9.                   Evt.

Referat fra mødet

Deltagere: Lone, Torben, Birgit, Heidi, Tonny, John

1. Vurdering af haver.

Lone er ved at værre gråhåret
Vi har henvendt os til forbundet og kredsformanden og har nu modtaget lejekontrakten.
Ifølge den må der max bebygges med 10 % af havens størrelse dog max 35 kvadratmeter
Vi vil kontakte kommunens ansvarlige for at høre, om der er kommet nye vurderingsregler eller om der er nye på vej
Formanden har forgæves forsøgt at kontakte kredsformanden for yderlige hjælp og info

2. Møde med Kommunen / Bump (Birgit og Torben)

Vi har haft et møde med den ansvarlige i kommunen
Vi har dags dato ikke fået et svar
Vi kontakter kommunen for at rykke for et svar angående bump

3. Duer.

Det er konstateret at der er blevet holdt duer i en have.
De har fået et brev om evt. opsigelse
De er fjernet igen d. d.

4. Nyhedsbrev.

Banko starter den 2/10 kl. 19.00 i fælleshuset
Køkkenaffald efterlades i haver når man kører hjem det tiltrækker rotter
Haveaffald efterlades ved porten
Julefrokost
Efterårsrengøring
Lukning af vandet for i år
Gammelt værktøj modtages
Tak for sommerfesten

5. Fælles toiletter. (Birgit)

Da fællestoiletterne i en periode ikke er blevet gjort regelmæssigt rent, så er det derfor blevet vedtaget, at Birgit gør dem rent en gang om ugen eller efter behov.
For 150,00 kr. om måned 

Brugere af toiletterne bedes dog forsat om at holde en anstændig hygiejne efter brug

6. Efterårs rengøring.

Den bliver afholdt den 19/10
Morgenmad med bitter kl. 9.00
Biksemad til slut

Oprydning af skuret står Havemanden for
Han skal selv sørge for at bortskaffe de ting, der ikke kan bruges mere
Havemanden stopper for i år en måned senere, så han kan nå at rydde skuret
Formanden tager en snak med ham

7. Dato for lukning af vand.

Der lukkes for vandet for i år den 1/11
Torben sørger for dette

8. Julefrokost.

Den afholdes den 7/12 kl. 14.00
Pris for havelejer  pr. person 100,00 kr.
pris for gæster og passive medlemmer 125,00 kr.
Tilmelding i kiosken senest  den 24/11
Der betales ved tilmelding 

9. Evt.