Referat fra Generalforsamlingen 12-03-22

1.                       Henning, kredsformanden åbner generalforsamlingen.

2.                       Referent: Anne, have nr. 17.

3.                       Stemmetæller: Pia, have nr. 2 og Solvej have nr. 32.

4.                       Formandens beretning. Lone, have nr. 36.

5.                       Godkendelse af regnskabet. Pia, have nr. 2, Kim, have nr. 12.

           a.           kort gennemgang af regnskabet for 2020.              GODKENDT

           b.           kort gennemgang af regnskabet for 2021.              GODKENDT

           c.            kort gennemgang af bi-regnskabet: kiosken og Fælleshuset 2021.         

  i.            her efterspørges bilag for fryseleje og elpriser fra kiosken.          

d.           gennemgang af budgettet 2022.                              GODKENDT

6.                       Indkommende forslag:

           a.           Carina, have nr. 18 forslår at hæve leje på fælleshuset til 2.000

kr. for udefrakommende og 1.200 kr. for havelejere.    VEDTAGET          

i.            Augmenter: strømmen er steget, 5 kr., Fælleshuset er blevet malet og andre tilsvarende

lokaler i byen er noget dyrere at leje.                                                   

           b.           Carina, have nr. 18 foreslår en suppleant til ansvaret for Fælleshuset

           i.            Ina, have nr. 7 melder sig.                                          VEDTAGET

           c.            Pia, have nr. 2 foreslår at der skal være prisforskel af leje af fælleshuset for

udefrakommende og havelejere.                              VEDTAGET

7.                      Det skal fremadrettet være muligt at betale kontingentet med Mobil Pay og

kontanter.                                                                   VEDTAGET

8.                       Fremlæggelse af indhentet hjertestartere.

           a.           Forslag til førstehjælpskursus.

           i.            De nye bestyrelse indhenter tilbud.

           ii.           Anne, have nr. 17 har meldt sig til evt. at stå for førstehjælpskursus.

9.                       Afstemning til hjertestarter. Enighed om at Fælledparken IKKE skal have sin egen

hjertestarter på baggrund af 6 omkringliggende hjertestartere i området.  VEDTAGET

10.                    Festudvalget fortsætter.

           a.           Pia, have nr. forslår et åbent festudvalg.                    VEDTAGET          

11.                    Formanden afgår.

12.                    Valg af ny formand.

           a.           Kim have nr. 40 melder sig, næsten, frivilligt til formand   VALGT

13.                    Valg er ny kasserer. Ingen

           a.           Der indkaldes derved til ekstraordinær generalforsamling.
Alternativet er at vi betaler sig fra det.                          VEDTAGET

14.                    Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.

           a.           Carina, have nr. 18 melder sig.                                      VALGT

15.                    Valg af bestyrelsesmedlem for 2. år.                                                               

           a.           Ina, have nr. 7 melder sig      .                                       VALGT

16.                    Valg af suppleant.

           a.           Jens Ole, have nr. 54.                                                    VALGT  

17.                    Valg af suppleant.                                                                                                                          

           a.           John, have nr. 6.                                                            VALGT

18.                    Valg af bilagskontrollant.

           a.           Poul-Ejner, have nr. 3                                                    VALGT

19.                    Eventuel:

           a.           Pia, have nr. 2 spørger til havens ventelister?

           b.           Ventelisterne skal overholdes.                                     VEDTAGET

           c.            Beretning om ”byggeprojektet” fra Kim, have nr. 12. Byggeprojektet er under udvikling,

Tilkørslen bliver lukket af og evt. trailer bliver låst inde. Der appelleres til at haveejerens

ejendomme fjernes.

           d.           Der foreslås at alt parkeringen til fælleshuset anvises til Seminarets parkeringsplads

           e.           Hvem er havemand – John.

           f.            Hvem er flagmand? Det følger bestyrelsen op på.